കെ ടൈപ്പ് കിയോസ്ക്

  • കെ-ടൈപ്പ് അന്വേഷണ യന്ത്രം

    കെ-ടൈപ്പ് അന്വേഷണ യന്ത്രം

    INGScreen HD സിംഗിൾ വേർഷൻ പരസ്യ മെഷീൻ ബിൽറ്റ്-ഇൻ മെമ്മറി ഇൻ‌പ്‌റ്റട്ട് പോർട്ടുകൾ USB പോർട്ട്, CF കാർഡ് മുതലായവയാണ്, കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിസ്‌പ്ലേ ഉള്ളടക്കം .ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന വീഡിയോ, ഇമേജ് ഫോർമാറ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്‌പ്ലേ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.